Vår kompetens


Astega har erfarenhet av alla områden som en klassisk kommunikations- och IR-avdelning ansvarar för, som medierelationer, varumärke, finansiell information, interninformation, företagskultur, extern webb, intranät, event, sponsring och public affairs. Astega har stor erfarenhet av att upphandla och agera beställare gentemot mer specialiserade konsultbyråer. Vid större projekt, där dessa mer specialiserade byråer behöver anlitas, kan Astega fungera som företagets kontakt, upphandlare, beställare och projektledare gentemot byråerna.

Läs Anna Selbergs cv »