Klicka här för att se exempel på egen utveckling


Strävan efter att lära mer och nytt samt nyfikenhet är drivkraften bakom Astegas egen kompetensutveckling. Här följer några exempel på genomförda utvecklingsaktiviteter:

Orienteringskurs i samhällsbyggnad och arkitektur AD1OSA 15 hp, ht 2014
Grundläggande kunskaper inom arkitektur och samhällsbyggnad på KTH i Stockholm. Halvtidsstudier.

Lean change management, 13-14 maj 2014
Utbildning på IFL Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm. Niklas Modig och Pär Åhlström, som skrivit den populära och över världen sålda boken Detta är lean, undervisade.

Prisstrategi, 31 mars-1 april 2014
Utbildning på IFL Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm, i prissättning för ökad lönsamhet.

Certifierad styrelseledamot, 29-30 september 2013
Anna Selberg är certifierad styrelseledamot efter att ha gått en utbildning i StyrelseAkademiens regi.

Certifierad förändringsledare, 10-12 oktober 2012
Anna Selberg är certifierad PROSCI Change Manager. PROSCI är ett forskningsbaserat företag som utvecklat ADKAR, en omtalad metod och verktygslåda för förändringsledning. ADKAR bygger på studier av förändringsprojekt genomförda i över 2 000 organisationer i 65 länder. Idag använder två tredjedelar av företagen på Fortune 100-listan PROSCIs metoder och verktyg. Med över 10 000 certifierade har PROSCI blivit erkända som världsledande inom förändringsledning och under kursen arbetar deltagarna med projekt från de egna organisationerna.

Reputation management, 22-25 mars 2012
Internationell konferens om Reputation Management, arrangerat av Quadriga University i Berlin. Reputation management innefattar hela corporate communications-området och är en beteckning med ett gott signalvärde. Den signalerar att kommunikationsavdelningen ska skapa förutsättningar för att företaget har ett bra anseende, men att alla i företaget är ansvariga för att kommunicera och agera så att företagets varumärke stärks.

Global branding, 7-9 november 2011
IFL, Handelshögskolan i Stockholm, anordnade en utbildning inom Global Branding. I dagarna tre fick vi undervisning i olika modeller för och insikter om hur man bedriver ett globalt varumärkesarbete.

Digitala strategier inom PR, 5-6 maj 2011
PRSA, Pubic Relations Society of America, arrangerade sin årliga internationella konferens om PR i New York, denna gång med fokus på digitala strategier för PR-arbete.