Klicka här för några exempel på genomförda uppdrag


Här följer några exempel på kunder och typ av uppdrag som Astega har/har haft:

Vd och affärsstöd – Film & Live in Sweden AB
Tillförordnad vd på deltid under 9 månader. Sedan stöd till vd och ledning, drev månatliga ledningsgruppsmöten och aktiviteter för utveckling och bättre lönsamhet i ytterligare 9 månader. FIVE är ett filmproduktions- och eventbolag.

Finansiell kommunikation / IR – Munksjö Oyj
Stöd vid delårsrapportering och årsredovisning under 10 månader.

Finansiell kommunikation / IR – Dannemora Mineral AB
Interimchef under ca 12 månader. Intressant och lärorikt att följa ett bolag i rekonstruktionsprocess.

Chef kommunikation och IR – PA Resources
Interimchef under 5 månader i perioden mellan avgående och ny ordinarie kommunikationschef.

Kommunikationschef – Arlanda Airport
Interim kommunikationschef under 5 månader i perioden mellan avgående och ny ordinarie kommunikationschef. Uppdraget innebar ledningsansvar och innefattade PR, public affairs, internkommunikation och CSR.

Kommunikationsstrateg – HBV
Analys av kommunikationsstatus och -behov, framtagning av kommunikationsstrategi och -plan samt särskilda kommunikationsaktiviteter med anledning av ett förändringsprojekt. HBV driver samordnade upphandlingar för kommunala bostadsbolag. Uppdrag i ca 5 månader.

Krishantering – finansbolag
Aktiviteter med inriktning på krishantering, 3 månader.

Varumärke – Bankgirot
Stöd till kommunikationschefen i utveckling av ny varumärkesplattform, varumärkeshierarki, byte av namn, ny logotyp, grafisk plattform och budskapsplattform, implementeringsaktiviteter m.m. Ca 10 månader.

Underkonsult till en PR-byrå
Arbetade i två uppdrag, ett för en statlig myndighet och ett för ett privat elbolag. Båda gällde internkommunikation i förändringsprocesser.

Kommunikationsstrateg – ACO Hud Nordic
Bolaget hade ingen kommunikationschef men ville försäkra sig om en professionell kommunikation. Uppdraget innefattade att bygga upp en grundstruktur där strategier och processer togs fram för interninformation, mediehantering och företagswebb, med syftet att sedan kunna förvaltas av organisationen. Uppdraget på ca 4 månader inkluderade löpande mediehantering och budskapsformulering.

Förändringskommunikation – BGC/Bankgirot
Ett stort förändringsprojekt som föranledde extra kommunikationsinsatser, såväl internt som externt under ca 1 år.